Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Variete trio Montenegro

24. jul 2022. od 21:00

VARIETE TRIO MONTENEGRO

Dijana Orlandić (flauta), Miroslav Č. Ilić (harmonika) i Petar Dobričanin (gitara)

 

Program: 

  1. G.Hermosa- Anantango
  2. A. Vivaldi- Zima ( I i II stav)
  3. R. Dynes- Tango en skai
  4. R. Galiano- Tango pur Claude
  5. Paco de Lucia- Entre dos Aguas
  6. J.K. Mertz – Madjarska rapsodija

( Petar Dobricanin)

  1. A. Piazzola- Libertango
  2. A. Scnitke- Polka

 

Biografije:

Miroslav Č. Ilić je rođen 1988. godine u Prokuplju. Osnovno i srednje muzičko obrazovanje stekao je u Podgorici (UŠMB „Vasa Pavić“) u klasi prof. Predraga Jankovića, a Muzičku akademiju završio je na Cetinju u klasi istog profesora.

Kao solista i kamerni izvođač, laureat je na republičkim (2000, 2002, 2006. i 2009. godine) i međunarodnim takmičenjima: „Majski susreti mladih harmonikaša“ Lazarevac (2008.), „Dani harmonike“ Smederevo (2011.), „Italia award“ Pineto (2011.), „37. Međunarodni susreti harmonikaša“ Pula (2012. godine, sa triom harmonika dobitnik i kupa grada Pule sa najviše osvojenih bodova u svim kategorijama).

Nastupao je na međunarodnim muzičkim festivalima Harmonika fest (Crna Gora), Nei suoni dei luoghi (Italija), Carniarmonie (Italija), koncertima u zemlji i regionu.  Aktivno sarađuje sa Muzičkim centrom Crne Gore u čijoj organizaciji je odsvirao više koncerata, nastupio je i sa simfonijskim orkestrom i istaknutim gitaristom Milošem Karadaglićem. Svirao je koncerte u organizaciji muzicke fondacije „Santa Cecilia“, pozorišne predstave za Crnogorsko narodno pozorište i Gradsko pozorište Podgorica, svečane akademije… Usavršavao se na majstorskim kursevima kod profesora P. Fjenuka, V. Murze i dr.

Od 2009. godine radi kao pedagog u školi za osnovno i srednje muzičko obrazovanje „Vasa Pavić“ u Podgorici, na predmetima harmonika i kamerna muzika. Njegovi đaci su laureati i dobitnici prvih nagrada.

 

Dijana Orlandić (1989) je rođena na Cetinju. Niže i srednje muzičko obrazovanje je stekla u Kotoru, u klasi prof. Jasminke Terzić i doc. Žane Lekić. Tokom školovanja osvojila je brojne nagrade među kojima su: I nagrada na Međunarodnom takmičenju u Požarevcu, I nagrada na Međunarodnom takmičenju „Davorin Jenko“ u Beogradu, I nagrada na Međunarodnom takmičenju u Barleti. Pohađala je majstorske kurseve kod istaknutih flautista: prof. Ljubiša Jovanović (Srbija); Karolj Maročik (Srbija); Mishel Debost (Amerika); Matej Zupan (Slovenija); Felix Renggli (Švedska); Vinsent Lukas (Francuska). Kao prva flauta Young Euro Classic orkestra nastupala je u Concert Haus-u u Berlinu, Kaselu, i Splitu, pod dirigentskom upravom Henriha Šifta. Treću godinu studija završila je u Kini u klasi prof. Gouliang Hana. Tokom boravka u Kini, imala je čast da radi sa James Galway-em, najvećim flautistom našeg vremena. Godinu kasnije kao njegov stipendista pohađala je masterclass u Švajcarskoj. Diplomirala je na Muzičkoj Akademiji na Cetinju u klasi profesora Ljubiše Jovanovića. Angažovana je kao profesor u Muzičkoj školi „Vasa Pavic” u Podgorici.

 

Petar Dobričanin, profesor, ro­đen je u Pod­go­ri­ci gdje je ste­kao osnov­no i sred­nje mu­zič­ko obra­zo­va­nje u kla­si Sr­đa­na Bu­la­to­vi­ća, kod ko­jeg je za­vr­šio i Mu­zič­ku aka­de­mi­ju na Ce­ti­nju. Kao je­da­na­e­sto­go­di­šnjak je odr­žao pr­vi so­li­stič­ki kon­cert i od ta­da ve­o­ma uspje­šno na­stu­pa ka­ko u ze­mlji, ta­ko i u re­gi­o­nu. Dobitnik je brojnih nagrada na tak­mi­če­nji­ma gi­ta­re, a usa­vr­šavao se i na maj­stor­skim kur­se­vi­ma kod emi­nent­nih svjet­skih pro­fe­so­ra gi­ta­re kao što su: Oskar Gi­lja, Ko­stas Ko­ci­o­lis, Edin Ka­ra­ma­zov, Go­ran Kri­vo­ka­pić, Ve­ra Ogri­zo­vić, Ga­e­le So­lal i drugi.

Details

Date:
24. jul 2022.
Time:
21:00
Event Category:

Venue

Dvorac kralja Nikole

Organizer

JU Kulturni centar Bar

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *