SCENE

U slučaju kiše, predstave se igraju u zatvorenoj sali Doma

Napomena: za osobe sa oštećenjem vida obezbijeđene su prilagođene slušalice pomoću kojih sinhronizovano mogu da prate sva dešavanja na sceni. Slušalice se dobijaju neposredno pred početak predstave, a posjetioci imaju obavezu da svoj dolazak najave minimum jedan dan ranije u odnosu na datum igranja izabranog komada, kako bi organizacioni tim obezbijedio dovoljan broj aparata.

 

 

Scena Stari Grad Bar

Širina: 13m
Bočne stranice: 10.5m i 9.5m
Broj sjedišta: 330

 

 

 

Dom kulture – Ljetnja pozornica Doma kulture

Širina: 16.5m

Dubina: 11.5m
Proscenijum: 2.5x11m

Broj sjedišta: 619

 

 

 

Zatvorena sala – Dom kulture

Širina: 10.5m

Dužina: 8.6m

Visina: 12m

Broj sjedišta: 650

 

LOKACIJE

Našu vrijednost, pored sadržaja vrhunskog umjetničkog kvaliteta, predstavlja i afirmacija gradskih znamenitosti, spomenika kulture i važnih lokaliteta Bara, koji su decenijama prostorno uporište ali i inspiracija Ljetopisa.

Dvorac kralja Nikole je izgrađen 1885. godine, na samoj morskoj obali. Sastoji se od velikog i malog dvorca, kapele, stražarnica i zimske bašte. Godine 1910. dozidana je i prostrana plesna sala. U sklopu Dvorca nalazi se i park sa velikim brojem mediteranskog rastinja (između ostalog i plutino drvo).
Pred njim je bio izgrađen i veliki drveni gat, koji je služio za pristajanje brodova i jahti, na kome je kralj Nikola dočekivao i ispraćao zna­čajne ličnosti, koje su ga posjećivale.
U periodu od 1866. do 1916. godine i sam je imao deset jahti. Jednu od njih, “Sibil” ku­pio je od romanopisca Žil Verna, a njegovu posljednju jahtu “Rumija” potopila je 1915. godine, na mjestu današnje gradske marine, austrougarska topovnjača.
Ovdje je i veliki cvjećarnik posebnog oblika nerđajuće konstrukcije, poklon italijanskog kralja Emanuela, koji danas služi kao ugostiteljski objekat. (tekst: TO Bar)

 

Stari grad Bar nalazi se na strmoj litici, nepristupačnoj sa tri strane, u podnožju planine Rumije. Odbram­beni položaj i izvor pitke vode bili su najvažniji razlozi što se Stari Bar, za razliku od ostalih gradova na primorju, našao na oko 4km udaljen od morske obale.
Ovaj grad, čiji je stanovništvo živjelo od zanatstva, trgovine i gajenja maslina, izgrađivan je sukcesivno tokom vjekova. Najstariji djelovi su na isturenom platou jedne hridi gdje se nalazi kapija grada iz X-XI vijeka. Nedaleko odatle, izdvojena od naseljenog dijela, nalazi se Citadela koja je imala isključivo odbrambeni karakter.
U gradu se i danas nalaze ostaci mnogobrojnih crkava različitih stilova iz raznih perioda. Sačuvani su temelji romanogotske katedrale Sv. Đorđa iz XI vijeka, zatim dvije gotske crkve Sv. Katarine i Sv. Venerande. Iz turskog perioda su barutana i amam.
Zapadni dio grada utvrđen je kasnije, najprije u XIV vijeku, a zatim u doba venecijanske uprave u XVI vijeku. U ovom dijelu grada nalaze se ruševine crkve Sv. Nikole koju je podigla najvjerovatnije u XIII vijeku Jelena Anžujska, žena srpskog kralja Uroša.
Na malom raskrsnom trgu u centru grada, nalazi se crkva posvećena Sv. Jovanu Vladimiru.
Izvan grada, sjeverno od gornje tvrđave, nalaze se dobro očuvani ostaci akvadukta iz XVI i XVII vijeka, vodovoda koji je dovodio vodu iz planine u grad. Najnovijim arheološkim istraživanjima, otkri­vena je keramika iz VIII-VI vijeka prije nove ere, iz vremena kada je ovdje bilo ilirsko naselje. (tekst: TO Bar)

Besac je tvrđava koja se nalazi na platou površine 1200 m2, iznad Virpazara i svojim položajem  posebno se ističe u prostranom Crmničkom polju. Turci su je izgradili poslije pada Donje Zete 1478. godine. Sastoji se od utvrđenja sa kulama, zgrade kasarne, odbrambenog zida sa ulaznom kapijom, osmatračnica  i pomoćnih objekata. Bila je u funkciji za sve vrijeme turske dominacije. Zbog svog povoljnog položaja imalo je značajnu ulogu u sistemu fortifikacija na Jezeru. Između dva svjetska rata u utvrđenju je bila žandarmerijska stanica, a u vrijeme italijanske okupacije imala je funkciju zatvora. Kao spomenik fortifikacione arhitekture treće kategorije, Besac je zakonom zaštićen. Ime joj potiče albanske od  riječi „besa”, što znači: vjera, zadata riječ, sigurnost.

 

Galerija Velimir A. Leković osnovana je 1976. godine. Nosi ime našeg poznatog i priznatog likovnog umjetnika, Baranina Velimira Veliše Lekovića. Posluje kao jedna od pet osnovnih radnih jedinica JP Kulturnog centra Bar. Raspolaže sa dva savremena izložbena prostora, površine 300m2. Posjeduje vlastiti umjetnički fond, koji se svakom samostalnom izložbom kvalitativno uvećava. Smještena je na najatraktivnijem dijelu barske obale, na Šetalištu kralja Nikole. Galerija se bavi organizovanjem i realizovanjem samostalnih i kolektivnih izložbi savremenih akademskih likovnih stvaralaca.