Loading Događaji

« Svi Događaji

  • Ovaj događaj je prošao.

Književno veče Senad Gačević „Muzika u staroj crnogorskoj  periodici“

9. avgusta

Književno veče

Senad Gačević

„Muzika u staroj crnogorskoj  periodici“

Plato ispred Dvorca kralja Nikole

21.00h

Senad Gačević jedna je od najupečatljivijih figura muzičkog i kulturnog života Crne Gore, istaknuti intelektualac čiji je javni angažman u najtežim periodima kroz koje je naše društvo prolazilo dao važan doprinos očuvanju suživota i multikulturalnosti. Rezultati njegovog rada, kao muzičkog pedagoga, kompozitora, rukovodioca institucija, nosioca raznih inicijativa u okviru građanskog društva, predstavljaju trajne vrijednosti muzičke kulture i pedagogije kod nas. Dobitnik je Trinaestojulske nagrade.

Senad Gačević rođen je 1962. godine u Titogradu. Osnovnu, nižu i srednju  muzičku školu završio je u Titogradu. Na Muzičkoj akademiji u Titogradu završio je studije Opšte muzičke pedagogije i studije Kompozicije u klasi profesora Željka Brkanovića. Postdiplomske studije iz oblasti kompozicije završio je na Konzervatorijumu „Petar Iljič Čajkovski“ u Moskvi u klasi profesora Nikolaja Sideljnjikova.  Još kao student bio je predstavnik Muzičke akademije na Susretima muzičkih akademija SFRJ u više različitih disciplina. Po povratku sa postdiplomskih studija bio je angažovan kao profesor Kontrapunkta i Istorije muzike u Srednjoj muzičkoj školi u Podgorici, gdje ostaje nekoliko godina kao predavač i nakon izbora u zvanje asistenta na Muzičkoj akademiji. Kao asistent pokrivao je grupu stručno-teorijskih predmeta – Polifonija, Fuga, Muzički oblici, Tonski slog sa aranžiranjem, Muzički instrumenti. U zvanje docenta izabran je za predmete Polifonija, Fuga i Tonski slog, a u zvanje vanrednog profesora za predmete Kontrapunkt i Aranžiranje. Sada je redovni profesor za predmete Kontrapunkt, Aranžiranje i Metodika stručno-teorijske nastave.

Osnivač je i suosnivač nekoliko nevladinih organizacija koje se veoma uspješno bave dodatnom edukacijom najtalentovanijih učenika i studenata muzike. Pisao je kompozicije iz velikog broja žanrova od kojih su neke utemeljavale određeni žanr u crnogorskoj muzici. Od 1999. godine ima ugovor za izdavanje njegovih djela sa slovenačkim izdavačem „Sloway music editions“. Gačevićeva djela izvodili su reprezentativni izvođači iz Crne Gore, Poljske, Srbije, Makedonije, Hrvatske, Slovenije, Rusije, Jermenije, Ukrajine, Albanije, Bosne i Hercegovine, Italije, Njemačke sa dirigentima kakvi su Igor Simović, Darinka Matić–Marović, Radovan Papović, Grigorij Pantelejčuk, Igor Andrejevski, Aleksandra Knežević, Roman Revakovič, Zoja Đurović i drugi. Autor je scenske i filmske muzike. Dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih priznanja i nagrada.

„Muzika u staroj crnogorskoj periodici“ (1871–1943) sadrži 2.829 bibliografskih jedinica i obuhvata sve aspekte muzičkog života jednog teško dokučivog perioda u istoriji Crne Gore, a najviše njenu popularizaciju koja je krenula od dinastije Petrović i polako počela da se utkiva u gorštačku svijest naših predaka. Bibliografske jedinice su podijeljene u dvije grupe. Prvu grupu čine prilozi o crnogorskoj muzici, tj. muzičkim događajima u Crnoj Gori, koji se odnose na djelovanje muzičkih društava i ansambala, razna gostovanja, koncerte, proslave jubileja, kompozicije crnogorskih autora i njihova izvođenja, kao i kompozicije stranaca posvećene Crnoj Gori ili značajnim Crnogorcima. Drugi dio, naslovljen kao Prilozi vezani za muzička dešavanja van Crne Gore (koncerti, kompozitori… ) tretira priloge vezane za muzičke događaje u Evropi i svijetu, kao i niz poznatih kompozitora iz okruženja poput Stevana Mokranjca, Josifa Marinkovića, Ivana Zajca i drugih čija su djela u svim prilikama izvedena i u Crnoj Gori. Svi prilozi su popisani de visu, a neki naslovi stare crnogorske periodike dostupni su i u Digitalnoj biblioteci Crne Gore, gdje se mogu pretraživati naslovi najstarije crnogorske periodike Grlica, Crnogorac, Crnogorka, Glas Crnogorca, Cetinjski vjesnik i Vjesnik.

 

Detalji

Datum:
9. avgusta
Kategorija događaja: