Sašo Dimoski

Sašo Dimoski je rođen u Ohridu 1985. godine. Završio je Opštu i komparativnu književnost na Filološkom fakultetu Blažo Koneski, a trenutno je doktorand na Fakultetu dramskih umetnosti. Živi u Skoplju i od 2014. godine radi kao dramaturg u pozorištu Džinot u Velesu.

Na književnom planu slovi kao jedan od vodećih makedonskih proznih i dramskih pisaca mlađe generacije, a za svoja djela više puta je nagrađivan. Objavio je romane: Dnevnik Huligana (Kultura, 2014), koji je postao nacionalni brend zahvaljujući njegovom multimedijalnom predstavljanju; Alma Maler (Kultura, 2014; Laguna, 2016), koji je adaptiran za scensko izvođenje u Makedonskom narodnom pozorištu i biće prvi makedonski roman objavljen za prestižnog američkog izdavača Dalkey Archive Press. Roman Peto godišnje doba (Kultura, 2015), za koji je dobio Racinovo priznanje, takođe će biti objavljen u SAD. Autor je i knjige sabranih drama Mi, drugi (Kultura, 2015), koja sadrži tri dramska teksta, već postavljena na sceni: Fedra, Medeja i Ana Komnena, a njegovim libretom za savremeni balet Dreviš i smrt svečano će biti zatvoreno ovogodišnje Splitsko ljeto.

U kratkom romanu Alma Maler, neobičnoj i zanimljivoj priči u monološkoj formi, kroz lirsku ispovijest naslovne junakinje o desetogodišnjem braku sa čuvenim kompozitorom Gustavom Malerom, njegovoj muzici i velikim umjetnicima kojima je promijenila život, a nije dobila skoro ništa zauzvrat, naslikana je tadašnja epoha.

Književno veče na Barskom ljetopisu: Alma Maler (roman)

Moderator: Gordana Vujović