Predstavljanje Književnog kluba “Poenta poetika” i mladih nikšićkih pjesnika

U četvrtak, 6. jula od 20:30h do 22h, u parku kod Dvorca kralja Nikole u Baru, na jubilarnom 30. Barskom ljetopisu biće predstavljen rad Književnog kluba “Poenta poetika” koji je sastavni dio JU “Zahumlje”, kao i mladih nikšićkih pjesnika koji su članovi Kluba.
Barskoj publici predstaviće se Goran Radojičić, predsjednik KK “Poenta poetika” i mladi pjesnici: Sonja Milatović, Milica Radojičić, Lazar Šćekić, Đurko Gutović i Marko Vilotijević. Biće riječi o radu i rezultatima koje je klub postigao za tri godine postojanja, a čuće se i poezija pjesnika koji spadaju u red najtalentovanijih mladih pjesnika ne samo u Nikšiću nego i šire, o čemu svjedoče učešća na značajnim manifestacijama, kao i nagrade na književnim konkursima.

“Nikšićka književna scena danas, u vrijeme kada se o poeziji, pa ni književnosti u cjelosti, ne govori, niti poezija može privući značajniji broj čitalaca, djeluje formirano i cjelovito. Nakon prethodnih decenija u kojima su najznačajniji autori gradili sliku o dobrom duhu Nikšića i književnoj sceni, u Nikšiću se pojavljuje jedna mlada generacija autora, okupljena oko Književnog kluba „Poenta poetika“ koja mijenja perspektivu i doživljaj pozicije poezije u kulturnom životu grada. Tri generacije autora, starija, srednja i mlađa generacija, i svi autori ponaosob rade na očuvanju i unapređenju onoga što s ponosom nazivamo nikšićkom književnom scenom. Na mladima je naročita odgovornost da utiču afirmativno na razvoj književnosti i kulturnog života grada. Književni klub „Poenta poetika“ je osnovan u julu 2014. godine. Prema zaključcima Ministarstva kulture Crne Gore osnivanje ovog kluba je najznačajniji rezultat Programa podrške razvoju kulture u Nikšiću. Svojim aktivnostima Klub je višestruko obogatio kulturnu scenu Nikšića.

Cilj osnivanja „Poenta poetike“ je afirmacija mladih i afirmacija poezije. Afirmacija mladih manifestuje se upravo kroz njihovo uključivanje u Klub. Danas se u Nikšiću okuplja najmanje 30-40 mladih pjesnika koji su aktivni, koji nastupaju, pišu, osvajaju nagrade, obilježavaju ovo vrijeme. To što su članovi KK „Poenta poetika“ nije ih učinilo pjesnicima, ali je mnogima dalo vjetar u leđa.

Nakon dvije godine KK „Poenta poetika“ je postao prepoznat i van Nikšića. Pjesnici su se predstavljali na književnim programima u Podgorici i Plužinama (kao grupa), zatim na Ratkovićevim večerima poezije 2016, Sajmu knjiga u Podgorici. Pojedinci su predstavljali Klub i na konkursima i pjesničkim susretima u regionu. I što je još bitnije, bili su uspješni, pa KK „Poenta poetika“ osim što ima darovite, ima i nagrađivane pjesnike u svojim redovima. Osim iz Nikšića, članovi Kluba su i iz Plužina, Mojkovca, Berana, Bijelog Polja…

KK „Poenta poetika“ pažljivo njeguje saradnju sa brojnim lokalnim i državnim institucijama. Prije svega tu je JU „Zahumlje“ iz Nikšića koja je u najvećoj mjeri zaslužna što „Poenta poetika“ funkcioniše na ovakav način. Zatim, tu je saradnja sa Opštinom Nikšić, Ministarstvom kulture, OKF-om, Forumom mladih pisaca KIC-a „Budo Tomović“, JU Narodna biblioteka „Njegoš“, JU „Ratkovićeve večeri poezije“, JU „Centar za kulturu“ Bijelo Polje, Međunarodni podgorički sajam knjiga i obrazovanja. Tu su i mediji RTCG, TV Nikšić, TV 777, Vijesti, Dan, i brojni portali.

KK „Poenta poetika“ je osim redovnih programa na kojima se predstavljaju mladi pjesnici, organizovao i pjesničke večeri posvećene afirmisanim nikšićkim pjesnicima, zatim Veče ženskog crnogorskog pjesništva, ali i tematske večeri na kojima se mogla čuti poezija mnogih domaćih i svjetskih pjesnika. Takođe, pokrenute su i dvije manifestacije. „Poetska propaganda“ ima za cilj interakciju sa mladima u nikšićkim lokalima, a u najvećoj mjeri je zaslužna za popularnost „Poenta poetike“ kod mladih danas. Manifestacijom „Dani crnogorske poezije“ Klub se uključio u obilježavanje jubileja 10 godina od obnove nezavisnosti i 1000 godina državnosti. U osnovnim i srednjim školama u Nikšiću na javnim poetskim časovima afirmisana je crnogorska poezija kod najmlađih sugrađana. Kultura je ključni element identiteta jednog naroda, pa je ponajbolji vid patriotizma očuvanje njegovih temeljnih vrijednosti. Afirmacijom poezije afirmiše se cjelokupna crnogorska kultura.

I na kraju, značajno je pomenuti i zbornik „Mozaik“ koji je rezultat napornog rada 21 pjesnika Kluba. Promovisan je u martu ove godine povodom Svjetskog dana poezije. Zbornik sačinjava šezdesetak poetskih i proznih tekstova članova koji su se svojim radom istakli u prethodnom periodu. U Zborniku je svoje mjesto našao veći broj mladih autora koji nikada ranije nijesu objavljivali svoju poeziju. Draž radu „Poenta poetike“, a tako i zborniku „Mozaik“, daje saradnja mladih, neafirmisanih sa već ostvarenim starijim autorima koji svoje iskustvo prenose na mlađe kolege. Spoj mladosti i iskustva uvijek je rezultirao uspjehom, a naši pjesnici to mogu posvjedočiti iz ličnog iskustva. Treba napomenuti da radovi nijesu istog senzibiliteta, tematike, pa ni kvaliteta, ali sjedinjeni u ovom zborniku daju zaokruženu sliku o onome što je Klub postigao do danas. Među mlađim pjesnicima preovlađuju ljubavni motivi, sa elementima socijalne poezije koja i u ovoj generaciji pronalazi svoje pobornike. Od rime do slobodnog stiha, od metrički usklađenih do eliptičnih stihova koji nagovještavaju izvjesne promjene u odnosu prema svijetu, ali i prema umjetnosti, svi poetski i prozni tekstovi daju pečat ovom vremenu, nikšićkom dobrom duhu i onom tradicionalnom nikšićkom odnosu prema poeziji koji su gradili majstori poput Vita Nikolića, Dragana Radulovića, Vukmana Otaševića i Duga Krivokapića. U stihovima mlade generacije primjetni su uticaji velikih pjesnika koji danas žive i rade u Nikšiću a to su Dušan Govedarica, Radule Rakočević, Gordana Sarić, Ana Pejović, Obrad Nenezić i drugi. Možda će oni koji budu čitali ovaj zbornik ili pisali o njemu pronaći elemente zajedničke poetike naših autora, što bi bio još jedan korak naprijed u saradnji i stvaranju naših pjesnika koji se okupljaju u „Zahumlju“ i daju svoj doprinos razvoju nove književne scene Nikšića, ali i Crne Gore. Osnivači KK „Poenta poetika“ su Obrad Nenezić i Goran Radojičić.”

Predsjednik KK „Poenta poetika“,
Goran Radojičić