Poziv barskim akademskim umjetnicima za učešće na kolektivnoj izložbi 33. “Ljetopisa”

U suret 33. izdanju, festival “Barski ljetopis” objavljuje poziv svim zainteresovanim akademskim umjetnicima, koji žive i stvaraju ili su na neki drugi način vezani za Bar, da dostave po jedan ili dva umjetnička rada za učešće na kolektivnoj izložbi barskih likovnih umjetnika.

Fotografije radova, uz biografiju autora, potrebno je dostaviti na e-mail adresu pr@barskiljetopis.me najkasnije do 15. jula ove godine.

Cilj ove izložbe, koja će biti aktivna tokom čitavog trajanja Festivala, je dodatna afirmicija lokalnih stvaraoca čiji rad i napredak ”Letopis” podstiče i kroz druge segmente svog programa.