Javno čitanje sa Baranima: “O apsurdu” u lokalu Ciao na Šetalištu od 22h

Po ustaljenom programu, nedjelja veče je, kada je riječ o Pratećem programu Ljetopisa, rezervisana za Javno čitanje sa Baranima. Ove nedjelje, 9. jula, u lokalu Ciao na Šetalištu kralja Nikole, od 22h biće organizovano Veče sa Srdanom Kosovićem, politikologom i urednikom portala Vijesti, Antonom Markočem, dr filozofije i Stefanom Đukićem, profesorom filozofije i kolumnistom. Oni su za publiku pripremili interesantno temtasko veče, naslovljeno “O apsurdu”, u okviru koga će čitati odlomke djela kao što su: “Čekajući Godoa” Semjuela Beketa, “Mit o Sizifu” Alberta Kamija i “O apsurdu” Tomasa Nejgela. Nakon čitanja slijedi diskusija o pojmu apsurda u svakodnevici, društvenim zbivanjima ali i u literaturi i filozofiji, u koju se kao i do sada može uključiti pubilka. 

Srdan Kosović je rođen u Podgorici gdje i danas živi, dok je odrastao u Baru gdje je završio osnovnu i srednju školu. Završio je Fakultet političkih nauka u Podgorici – smjer politikologija, a trenutno je na master studijama novinarstva. Radi u Vijestima od 2011. godine. Od 2012. urednik je portala Vijesti, a od 2015. direktor digitalnog razvoja. Držao je predavanja o trendovima u digitalu i novim medijskim formama u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Austriji, Indoneziji… Bivši je basista više metal i grandž bendova.

Anton Markoč je rođen u Baru gdje je odrastao i završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je političke nauke na UCG u Podgorici. Master i doktorske studio završio je na Centralno-Evropskom fakultetu u Budimpešti i nosi titulu doktora filozofije. Tokom postdiplomskih studija jedan semestar je pohađao na prestižnom Harvard univerzitetu u Bostonu. Radio je kao saradnik u nastavi na Univerzitetu Donja Gorica i  obavljao post-doktorska istraživanja na Univerzitetu u Rijeci. Autor je mnogobrojnih kolumni sa temama iz Etike u Kulturnom dodatku Vijesti. Redovan je učesnik filozofskih seminara i konferencija.

Stefan Đukić je rođen u Baru gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu sa temom “Hegelovo shvatanje razvoja u istoriji”. Autor je radio emisije Glasom Protiv Negativnog, koja se bavila kulturom, umjetnošću i filozofijom. Bio je i učesnik više filozofskih seminara i konferencija u Grčkoj, Srbiji i Crnoj Gori. Kolumnista je  i esejista koji redovno obrađuje teme iz umjetnosti, društva i popularne filozofije, objavljuje za dnevni list Vijesti i za svoj sajt www.stefandjukic.com.