Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Koncert učenika barske muzičke škole

19. jun 2018. od 20:00 - 21:30

Do osnivanja i početka rada škole za osnovno muzičko obrazovanje „Petar II Petrović Njegoš“ došlo je tek septembra 1983. godine. Naime, novoosnovana muzička škola postala je radna jedinica Kulturnog centra, u čijem sastavu su bili: Dom kulture, Muzej, Galerija, Biblioteka i Arhiv. Škola za muzičko obrazovanje počela je s radom u zgradi bivše Carinarnice u Baru, površine 440m2, koja je adaptirana za potrebe škole poslije katastrofalnog zemljotresa 1979. godine. U zgradi je bilo 11 učionica za klavir, harmoniku i gitaru. Za upis se prijavilo 150 djece, uzrasta od 7 do 8 godina. Nakon provjere sklonosti i sposobnosti za muziku prijavljene djece, stručna komisija je primila 66 djece, koja su postala redovni učenici Muzičke škole. Na dužnost upravnika Škole postavljen je Božidar Rakonjac, profesor, sa završenom muzičkom akademijom, a nastavu su izvodili: Ljubinka Knežević, prof. muzike, Ranko Domazetović, nast. i Svetozar Vujić, str. učitelj muzičkog vaspitanja. Osnovani su sljedeći odsjeci: klavir, harmonika, gitara, klarinet, violina. Izvođena je i nastava pripremnog razreda za zainteresovanu djecu u cilju njihovog osposobljavanja za nastavljanje školovanja, a, takođe, u ovoj oblasti su organizovani razni oblici vannastavnih aktivnosti. Pored nastavnika u stalnom radnom odnosu, angažovani su i nastavnici Muzičke škole iz Titograda. Prema izvještaju Škole za školsku 1988/99. godinu u školi su bila 132 učenika, u 9 odjeljenja na odsjecima: klavir, harmonika, gitara i klarinet (klavir 55, harmonika 40, gitara 36 i klarinet 1 učenik). Nastavu je izvodilo 6 redovnih nastavnika, 1 spoljni saradnik i 1 po ugovoru o djelu. U toku godine, kako se ističe u izvještaju, pripremljena su i izvedena četiri koncerta za građane. Rad škole u ovom periodu obilazio je prosvjetni savjetnik muzičkog vaspitanja Radonja Vučeković.

Ova škola je u sastavu Kulturnog centra Bar bila do 9. juna 1990. godine, kada je postala samostalna ustanova. Tada je, na prijedlog organa škole i uz saglasnost Skupštine opštine Bar, dobila zvaničan naziv Škola za osnovno muzičko obrazovanje „Petar II Petrović Njegoš“ Bar. Škola pripada prvom (osnovnom) stupnju obrazovanja, a po obezbijeđenom stručnom kadru i opremljenosti ima sve uslove da preraste u srednju muzičku školu. Kako je postojeća zgrada Carinarnice, u kojoj je radila škola od osnivanja, adaptirana za Italijanski konzulat u Baru, škola je preseljena u zgradu Gimnazije „Niko Rolović“, u kojoj je muzičkoj školi dato na upotrebu 1150m2 školskog prostora i to bez naknade. Brojno stanje učenika se povećavalo, pa je u jednom periodu bilo i 230 učenika. U školi postoje sljedeći odsjeci: klavir, violina, violončelo, gitara, harmonika, flauta, klarinet, truba, horna, a od nedavno i trombon. Trenutno dužnost direktora škole obavlja Aleksandra Vojvodić Jovović.

Škola je uključena u tokove savremenog muzičkog obrazovanja i postiže zapažene rezultate u svim vidovima aktivnosti. Uspostavila je saradnju sa ostalim muzičkim školama u zemlji. Nastavnici učestvuju na seminarima i drugim oblicima stručnog usavršavanja u ovoj oblasti. Za svoj rad dobila je brojna priznanja: Nagradu „24. novembar“, nagradu „Stana Tomašević-Arnesen“ i oko 500 diploma i plaketa republičkog, saveznog i međunarodnog značaja. Svojom ukupnom djelatnošću ova škola u znatnoj mjeri obogaćuje muzički život u gradu.

Details

Date:
19. jun 2018.
Time:
20:00 - 21:30
Event Category:

Venue

Dvorac kralja Nikole

Organizer

JP Kulturni centar Bar
Phone
068 278 760
Email
pr@barskiljetopis.me

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *