Sistem za praćenje predstava za osobe sa oštećenim vidom dobra praksa Ljetopisa

Sistem podrške pri praćenju predstava za osobe sa oštećenim vidom, koji je ove godine bio još jedna od novina Barskog ljetopisa, pokazao se uspješnim i posve afirmisao jednu od vizija Ljetopisa o jednakim mogućnostima za sve. Sistem je bio jedinstvena praksa u pozorišnom svijetu u regionu.

Naime, za osobe koje imaju ovu vrstu poteškoća bile su obezbijeđene prilagođene slušalice pomoću kojih su sinhronizovano mogle da prate sva dešavanja na sceni. Festival je organizovao tim ljudi koji je pripremljen za adekvatnu  komunikaciju tokom predstave, pomoću ovog sistema. Oni su, po scenariju predstave koja se odvija pred njima, dočaravali sadržaj i dešavanja, vodeći računa o tome da poslate umjetničke, estetske i univerzalne poruke na pravi način dođu do svih. Veselin Joketić, novinar Homer radija bio je jedan od stalnih korisnika ovog sistema na Ljetopisu.

„Skoro sve pozorišne predstave koje su na 30. jubilarnom Barskom ljetopisu izvedene sam ispratio zahvaljujući ideji koja je potekla iz organizacionog odbora da po prvi put u Crnoj Gori, ali i u regionu pa i šire pozorišne predstave budu adaptirane za slijepa lica. Na taj način ste omogućili da ove predstave budu dostupne i njima i ne samo ja, nego i drugi koji su bili na tim predstavama su iskazali svoje zadovoljstvo načinom na koji je to sprovedeno“, istakao je Veselin Joketić.

Ovo je bio način da Barski ljetopis da svoj doprinos afirmaciji ideje o jednakosti svih i pošalje poruku o tome da svima treba da pružimo iste mogućnosti u svakoj sferi ljudskog djelovanja, a posebno u oblastima umjetnosti i kulture. Takođe, ovo predstavlja samo početak realizacije ideja kojima Festival planira da se uključi u borbu društva za ravnopravnost, jer vrijednosti koje  njeguje pripadaju svima.