PETAR DOBRIČANIN: “POSVEĆENOST I VJEŽBA SU SIGURAN PUT DO REZULTATA”

U Dvorcu kralja Nikole u Baru u četvrtak 23. januara sa početkom u 20h, nastupom crnogorskog gitariste Petra Dobričanina, otpočeo je i muzički segment treće Zimske scene „Barskog ljetopisa“.

Barska publika pokazala je proteklog četvrtka da ima sluha i interesovanja za klasičnu muziku i u, do posljednjeg mjesta ispunjenoj sali Dvorca kralja Nikole, gromoglasnim aplauzima je pozdravljala gitaristu, kao i njegove goste, nakon svake odsvirane kompozicije.

Otvoriti sezonu koncerata, te po prvi put nastupiti na ovom Festivalu, Dobričanin kaže da je velika čast:

„Zaista mi je bilo udobno sve vrijeme na sceni, i zaista mi je velika čast da otvorim koncertni dio jednog ovako velikog festivala. Prvi dio koncerta kada sam svirao solo, tu je bila neka malo ozbiljnija muzika, a drugi dio koncerta kada smo nastupili kao trio je prilagođen široj publici“, kazao je Dobričanin i dodao da Crna Gora ima puno kvalitetnih muzičara kojima fali više nastupa.

Ovaj profesor gitare, ro­đen je u Pod­go­ri­ci gdje je ste­kao osnov­no i sred­nje muzičko obra­zo­va­nje u kla­si Sr­đa­na Bu­la­to­vi­ća, kod ko­jeg je za­vr­šio i Mu­zič­ku aka­de­mi­ju na Ce­ti­nju. Kao je­da­na­e­sto­go­di­šnjak je odr­žao pr­vi so­li­stič­ki kon­cert i od ta­da ve­o­ma uspje­šno nastu­pa ka­ko u ze­mlji, ta­ko i u re­gi­o­nu. Kao pedagog ističe da su posvećenost i vježba siguran put do dobrih rezultata:

„Pedagog može da usadi ljubav prema instrumentu. Ono što ih tjera da nastave sa gitarom je vježbanje, rad na času, konstantno napredovanje i to se njima sviđa kad osjete da napreduju, to ih motiviše. Radim kao pedagog već 12 godina i taj rad u nekom periodu zaista može da bude inspirativan, kada dobijete odgovor od djeteta koje vježba, uprkos tome što mi oduzima više vremena. Želio bih da sam više posvećen instrumentu i da vježbam. Vježbe nikad dosta“, zaključio je Dobričanin

Njemu su se kao specijalni gosti na koncertu pridružili gitaristi Dražen Joković i Marko Prentić, i na oduševljenje publike odsvirali neke od najljepših kompozicija pisanih za gitaru autora Astora Pjacole, Rolanda Dajensa, Paka de Lusije. Publika je dva puta na bis pozvala ovaj trio, a prema riječima Prentića, to ukazuje na dobar početak ove saradnje:

„Drago mi je da je početak naše priče, ovog tria, počeo baš ovdje. Ovo je jedan od ozbiljnijih festivala. Večeras smo se odlučili za jednu energičniju varijantu, između ostalog i kompoziciju Paka de Lusije, jednog od najvećih gitarista svih vremena, uzorom svih nas.Ideja je da se repertoar sastoji od nekih popularnih kompozicija, da se ta ljubav širi i da dugo traje“, zaključio je Prentić.