Marija Tošković – “Meandri”

  • Izložba grafika na Barskom ljetopisu: Meandri
  • Postavka: 02.08 – 16.08, Galerija “Velimir A. Leković”

Marija Tošković je Akademiju likovnih umetnosti završila u Portugalu, na Universidade de Évora.

Članica je Udruženja portugalskih grafičara. Jedna od osnivača grafičkog ateljea Contraprova u Lisabonu. Članica je ULUS-a. Živi i radi u Beogradu.

Samostalne izložbe su joj: Gradska Galerija Kotor (2017), Centar Savremene Umjetnosti Crne Gore (2017), Muzej Grada Perasta (2016), Kuća Đure Jakšića (Beograd, 2016), Studentski Kulturni Centar (Beograd, 2016), Galeria Municipal de Ourém (Portugalija, 2013), Galeria de Arte Municipal de Barreiro (Gradska Galerija Barreira, Portugalija, 2008), Gravura – Cooperativa dos Gravadores Portugueses (Udruženje portugalskih grafičara, Lisabon, 2008), Há Arte no Giraldo, Évora (Portugalija, 2008), Goma 386 (Lisabon, Portugalija, 2007).