Ljetopis svima i za sve

Vodeći se idejom da  Ljetopis bude festival otvorenog srca, čiji će sadržaji biti pristupačni svim ljubiteljima kulture i umjetnosti, od ove godine organizacioni tim pobrinuo se da omogući praćenje pozorišnih sadržaja Ljetopisa osobama sa  oštećenjem vida.

Naime, za osobe koje imaju ovu vrstu poteškoća biće obezbijeđene prilagođene slušalice pomoću kojih će sinhronizovano moći da prate sva dešavanja na sceni. Festival je organizovao tim ljudi koji je pripremljen za adekvatnu  komunikaciju tokom predstave, pomoću ovog sistema. Oni će, po scenariju predstave koja se odvija pred njima, dočaravati sadržaj i dešavanja, vodeći računa i o tome da poslate umjetničke, estetske i univerzalne poruke na pravi način dođu do svih.

Slušalice su jednostavne za upotrebu i dobijaće se neposredno pred početak programa. Posjetioci će imati obavezu samo da svoj dolazak najave minimum jedan dan ranije u odnosu na datum igranja izabranog komada, kako bi organizacioni tim obezbijedio dovoljan broj aparata.

Ovo je način da Barski ljetopis da svoj doprinos afirmaciji ideje o jednakosti svih i pošalje poruku o tome da svima treba da pružimo iste mogućnosti u svakoj sferi ljudskog djelovanja, a posebno u oblastima umjetnosti i kulture. Takođe, ovo predstavlja samo početak realizacije ideja kojima Festival planira da se uključi u borbu društva za ravnopravnost, jer vrijednosti koje mi njegujemo pripadaju svima.