Goran Radojičić – Lektor

Goran Radojičić je rođen u Nikšiću 1988. godine. Piše poeziju, prozu, naučne radove, eseje i književnu kritiku. Dobitnik je više nagrada, objavljivan u zbornicima, književnim časopisima i portalima. Predsjednik i, uz Obrada Nenezića, osnivač KK „Poenta poetika“. Urednik i lektor brojnih izdanja popularnih knjiga domaće i inostrane produkcije. Magistar je nauke o književnosti. Proučava period renesansne i barokne crnogorske književnosti, ali i savremenu regionalnu književnu scenu. Objavljuje u periodici. Član je Udruženja književnika Crne Gore. Radio je kao profesor književnosti u OŠ „Luka Simonović“, ocjenjivač u JU „Ispitni centar“ Crne Gore, operativni urednik u IK „Nova knjiga“, a trenutno je angažovan kao urednik u JU „Zahumlje“ u Nikšiću. Radi kao lektor za IK „Nova knjiga“, „Barski ljetopis“ i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.