O miševima i ljudima 2018

Barski ljetopis i Gradsko pozorište Podgorica po motivima novele Džona Stajnbeka “O MIŠEVIMA I LJUDIMA” Dino Mustafić Dramatizacija i dramaturgija: Stela Mišković Scenografija: Smiljka Šeparović Radonjić Kostimografija: Lina Leković Muzika: Tamara Obrovac   Uloge: Mišo Obradović – Džordž Miloš Pejović – Leni Branko Ilić – Karli Pavle Ilić  – Kendi Vule Marković – Slim Marija Đurić Read more about O miševima i ljudima 2018[…]

Administrator Anđela Andrijašević

Anđela Andrijašević je rođena 1992. godine u Baru, gdje je stekla osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Diplomirala je 2015. godine na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, na Smjeru za međunarodne odnose i diplomatiju. Radila je kao novinarka u lokalnom javnom emiteru „Radio Bar“, a bila je angažovana i kao saradnica u pripremi i organizaciji „Susreta (okruglog Read more about Administrator Anđela Andrijašević[…]

Goran Radojičić – Lektor

Goran Radojičić je rođen u Nikšiću 1988. godine. Piše poeziju, prozu, naučne radove, eseje i književnu kritiku. Dobitnik je više nagrada, objavljivan u zbornicima, književnim časopisima i portalima. Predsjednik i, uz Obrada Nenezića, osnivač KK „Poenta poetika“. Urednik i lektor brojnih izdanja popularnih knjiga domaće i inostrane produkcije. Magistar je nauke o književnosti. Proučava period renesansne Read more about Goran Radojičić – Lektor[…]