Drugo po redu Javno čitanje sa Baranima večeras u Knjaževoj bašti

Drugo po redu Javno čitanje sa ličnostima iz Bara, koje se realizuje na različitim lokacijama u okviru Pratećeg programa, ovoga puta biće održano u Knjaževoj bašti, večeras sa početkom u 22:30h. Publici će se, čitajući svoju i tuđu poeziju, predstaviti bračni i poetski par Miroslav Jovanović Timotijev i Milica Vukmanović Jovanović.

Poznati barski pjesnik i esejista Miroslav Jovanović Timotijev pripada samom vrhu crnogorske savremene književnosti. Međunarodna književna kritika smatra ga “princem grobljanske poezije”. Poznati je i kao esejista, kolumnista i književni kritičar. Prvi put se na književnoj sceni pojavio 1968. godine.
Miroslav Jovanović Timotijev je jedan od osnivača književnih zajednica “Vladimir Mijušković” i “Mirko Banjević”. Do sada je objavio više zbirki pjesama i za djecu i za odrasle. Dobitnik je mnogih književnih nagrada i priznanja, a njegove pjesme su prevođene na nekoliko stranih jezika i zastupljene u brojnim pjesničkim antologijama.

Milica Vukmanović Jovanović rođena je u Baru, 1956. godine. Od kada se pojavila na književnoj sceni stvara poeziju. Objavljivala je u mnogim časopisima, a ima je i u nekoliko zajedničkih zbornika biltena i zbirki poezije. Za nju i supruga kritika kazuje: Poezija i najljepši stihovi u poeziji nastali su iz ljubavi i zbog ljubavi, smatraju veliki pjesnici. Bračni i poetski par Milica Vukmanović – Miroslav Jovanović Timotijev kao da su u potpunosti ovaplotili suštinu poezije i ljubavi u sopstvenom životu, jer su prepoznatljivi u javnosti kao skladan par koji njeguje, danas tako rijetko, iskrenu i dugotrajnu emociju.