Trio flauta „Miodrag Azanjac“

Program:

Corelli: Sonata Op. 4 br. 2 g-moll
Preludio – Grave
Allemanda – Allegro
Corrente – Vivace ma non troppo

Vivaldi: Sonata Op. 1 br. 1 g-moll
Preludio – Grave
Allemanda – Allegro
Adagio
Capriccio – Allegro
Gavotta – Allegro

S. Bach: Sonata G-dur BWV 1038
Largo
Vivace
Adagio
Presto – Allegro assai

*Pauza

Stamitz: Trio G-dur
Allegro moderato
Andante
Rondo – Allegretto

Haydn: Londonski trio br. 1 C-dur
Allegro moderato
Andante
Finale – Vivace

Trio flauta „Miodrag Azanjac“ je osnovan 2009. godine i čine ga Suzana Maročik, Karolj Maročik i Aleksandar Ružičić. Osim pedagoškim radom i koncertnom djelatnošću, članovi trija se bave obradom i izdavanjem kompozicija namijenjenih ovom sastavu. Trio nosi naziv „Miodrag Azanjac“ u čast našem velikom flautisti, umjetniku i pedagogu koji je ostavio izuzetan uticaj na flautsku umjetnost širom bivše Jugoslavije.

Karolj Maročik

Flautu je diplomirao u Beogradu na FMU u klasi prof. Miodraga Azanjca. Od 1978 do 1988.  član je umjetničkog ansambla „Hor flauta“sa kojim je ostvario preko sto koncerata i veliki broj trajnih snimaka za RTS ( Bemus, Nimus, Oktoh, Nomus, Tribina kompozitora…). Izdata su dva kompakt diska u produkciji RTS-a sa izvođenjima ovog ansambla. Nastupa i kao solista i kamerni muzičar. Pedagogijom se bavi od 1983. Sa učenicima osvaja preko 90 nagrada. Predaje flautu kao redovni profesor na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Njegovi studenti osvajaju 65 nagrada na domaćim i stranim takmičenjima – discipline flauta i kamerna muzika. Mnogi od njih su nastavili usavršavanje u inostranstvu. Dobitnik je nagrada Saveza udruženja muzičkih i baletskih pedagoga Srbije za istaknute pedagoške rezultate 1996 i 2000. Redovno održava seminare, kurseve i predavanja. Uzima učešća u radu žirija na mnogobrojnim takmičenjima flaute i kamerne muzike.

Aleksandar Ružičić

Srednju školu završio je u klasi profesora Karolja Maročika, a diplomirao u Beogradu na Fakultetu muzičke umetnosti u klasi Miodraga Azanjca. Specijalizirao je kamernu muziku na FMU u klasi prof. Gorana Marinkovića sa najvišom ocjenom i trenutno je na završnoj godini doktorskih studija kamerne muzike kod istog profesora. Kao solista, kamerni i orkestarski muzičar ostvario je preko 1000 koncerata sarađujući sa eminentnim umjetnicima današnjice. Intenzivno nastupa u triju flauta sa Karoljem i Suzanom Maročik, duvačkim sekstetom sa Milošem Veljkovićem, Bojanom Pešićem, Goranom Marinkovićem, Igorom Lazićem, Mihajlom Samoranom, kao i u drugim raznovrsnim kamernim sastavima. Ostvario je značajan broj snimaka za RTS kao i CD sa muzikom Enrika Josifa pod pokroviteljstvom SANU. Radio je kao solo flautista i pikolista Simfonijskog orkestra RTS, solo flautista Pozorišta na Terazijama, kao i solo pikolista Orkestra opere i baleta Narodnog pozorišta, pod upravom velikog broja eminentnih dirigenata: Zubin Mehta, Mauricio Arena, David Porselajn, Milen Načev, Džulijan Rejnolds, Juriji Alijev, Luc Keler, Mladen Jagušt, Bojan Suđić i drugi. Nastupa i kao solo flautista orkestra Isidore Žebeljan. Trenutno radi kao viši umjetnički  saradnik na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu.

Suzana Maročik

Diplomirala je flautu na FMU u Beogradu u klasi profesora Miodraga Azanjca sa najvišim ocjenama. Kao član umjetničkog ansambla „Hor flauta“ održala je niz koncerata širom SFRJ i ostvarila više trajnih snimaka za RTS. Izdata su dva kompakt diska u izdanju PGP RTS-a sa izvođenjima ovog ansambla. Ostvarila je i niz solističkih i kamernih nastupa. U toku svog pedagoškog rada sa učenicima osvaja preko 140 nagrada, od čega 100 prvih i specijalnih, na raznim domaćim i međunarodnim takmičenjima. Veliki broj njenih učenika je nastavio muzičko školovanje u našoj zemlji i inostranstvu. Za izuzetne pedagoške uspjehe dva puta je nagrađena priznanjima  Udruženja pedagoga Srbije. Tokom niza godina uzima učešća u radu žirija svih domaćih flautskih takmičenja. Osnivač je Trija flauta „Miodrag Azanjac“ sa kojim redovno održava koncerte. Aktivno se bavi bogaćenjem literature za ovaj sastav kroz izbor, obradu, transkripciju i objavljivanje značajnih djela kamerne muzike. Zaposlena je na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu kao vanredni profesor na predmetu Metodika nastave flaute.