Sonja Tomović Šundić

Sonja Tomović Šundić je univerzitetski profesor i naučni stvaralac. Rođena je 1964. godine u Beranama. Osnovnu i srednju školu završila je u Podgorici, a potom je diplomirala na  Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu – smjer za filozofiju. Postdiplomske studije na istom Fakultetu završila je 1990. i odbranila magistarski rad pod nazivom Aristotelovo učenje o tragediji i njegov kasniji uticaj, a 1999. doktorirala na temi Produktivna moć recepcije u savremenim  teorijama. Stalni radni odnos zasnovala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću 1989, a za asistenta na Odsjeku za filozofiju i sociologiju Univerziteta Crne Gore izabrana je 1996. godine. U akademsko zvanje vanredni profesor UCG izabrana je 2005, a godinu kasnije angažovana je na Fakultetu političkih nauka, gdje izvodi nastavu na više predmeta. Obavljala je i funkciju dekanice. Živi u Podgorici i od 2010. godine redovni je profesor Univerziteta Crne Gore. Učesnica je mnogih domaćih i međunarodnih naučnih kongresa, simpozijuma i seminara.

Na planu pisane riječi, iz oblasti antropologije, filozofije i estetike autorka je osam stručnih knjiga i brojnih tekstova objavljenih u različitim naučnim publikacijama i periodičnim izdanjima. Književni opus čine knjige i studije: Problem recepcije u savremenim estetičkim teorijama (1998), Njegoševo poetsko bogoslovljenje (1996), Od književnog djela ka čitaocu (1997), Ogledi iz antropologije (2004), Danilo Kiš, između Lovćena i Zida plača, (2004), Njegoš pjesnik i mislilac (2006), Književno-antropološki portreti, (2007) i Petar I vladar crnogorski (2007). Najnovija knjiga Njegoševa filozofija čovjeka, nastala kao plod višegodišnjeg istraživanja pjesnikovog stvaralaštva, objavljena je ove godine u izdanju Biblioteke “Radosav Ljumović” i posvećena ocu Slobodanu Tomoviću (1929–2016), profesoru i poznatom njegošologu. U ovoj studiji autorka osvjetljava Njegoševo shvatanje čovjekovog mikrokosmosa, njegove smrtnosti i onoga što je u čovjeku vječno.

Književno veče na Barskom ljetopisu: Njegoševa filozofija čovjeka

Moderator: Čedomir Čupić