Programi Barskog ljetopisa otkazani tokom trodnevne žalosti

Usljed tragičnog događaja u kojem su stradali građani i  građanke Prijestonice Cetinje i Crne Gore, Vlada Crne Gore donijela je odluku o trodnevnoj žalosti na teritoriji čitave države.

Shodno tome, programi Barskog ljetopisa planirani za dane 14. avgust – projekcija ispitnih filmova studenata Fakulteta dramskih umjetnosti sa Cetinja i 15. avgust –koncert akademskog hora „Collegium musicum“ se otkazuju.

Festival Barski ljetopis saosjeća se sa porodicama žrtava, a povrijeđenima želi brz i uspješan oporavak.