milun-2019

Milun Lutovac

KNJIŽEVNI PROGRAM

Dr Milun Lutovac diplomirao je na Odsjeku za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Od 1996. do 2001. godine bio je profesor u Gimnaziji "Niko Rolović" u Baru, a od 2002. do 2007. godine, na mjestu direktora Centra za kulturu, bio je angažovan na organizaciji i prezentaciji kulture grada Bara.
Diplomatsku akademiju "Gavro Vuković", završio je na Pravnom fakultetu, UCG, 2004.
Magistrirao je međunarodne odnose na Fakultetu pravnih nauka, UDG, u Podgorici, 2009. godine.
Od školske 2009/10. godine na Fakultetu umjetnosti, Univerziteta Donja Gorica u Podgorici, bio je angažovan kao asistent prof. emeritusu dr Milivoj Solaru, na predmetima: Moderna književnost, Savremena književnost, Teorija književnosti, Velike književne epohe i Estetika.
Doktorirao je na UNIVERZITETU DONJA GORICA u Podgorici /UDG - Fakultet umjetnosti, katedra: Teorija savremene umjetnosti/
Pisac je više stručnih knjiga, od kojih izdvajamo:
“Na razmeđu svjetova i epoha - Književnik i političar Stefan Mitrov Ljubiša” / Nakladno istraživački zavod „Politička kultura“, Zagreb, 2011. godine/; “Stih i slika – Uticaj Njegoševog djela na stvaralaštvo Teodora Valerioa, Pera Počeka i Petra Lubarde” / Narodna biblioteka "Radosav Ljumović", Podgorica, 2013. godine/; “Lirizam u romanima „Nevidbog” Rista Ratkovića i “Mojkovačka bitka” Ćamila Sijarića” /JU "Ratkovićeve večeri poezije", Bijelo Polje, 2015. godine/.
Od 2014. godine vodi i zastupa Umjetničku galeriju “Velimir A. Leković” u Baru.
Selector likovnog programa na međunarodnom Festivalu “Barski ljetopis” bio je od 2014. do 2017. godine, a urednik književnog programa od 2017. godine. Autor je brojnih likovnih i književnih kritika. Pored pisanja, aktivno se bavi slikarstvom. Učestvovao je na više kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Posebno apostrofiramo autorski projekat MULTIFORMITY OF CONTEMPORARY ARTIST – A GROUP EXHIBITION OF MONTENEGRIN ARTISTS, koji je, prvi put predstavljen u CENTRU SAVREMENE UMJETNOSTI u Podgorici, 2018. godine, a zatim i u još u četiri-pet, drugih, respektabilnih galerija u zemlji i inostranstvu.
M. Lutovac je do sada je imao pet samostalnih izložbi:
- Prva samostalna izložba ”ZAVJERA IGRE”, Međunarodna galerija portreta, Tuzla, Bosna i Hercegovina, 2008;
- Druga samostalna izložba ”TAJNO LICE KNJIGE”, Barski ljetopis, Crna Gora, 2015;
- Treća samostalna izložba ”DEUS EX MACHINA”, Decembarska umjetnička scena, Moderna galerija, Podgorica, Crna Gora, 2015;
- Četvrta samostalna izložba ”MEDITERRANEAN SUNDANCE”, Hotel ”Korali”, Sutomore, Bar, 2018;
- Peta samostalna izložba “HUMAN MIGRATION”, JU Muzeji&Galerije, Tivat, 2019;
Međunarodni, regionalni i nacionalni naučni skupovi i časopisi:
"Uloga ženskog liderstva u unapređenju poslovanja", grupa autora: Bojana Ostojić, Irena Petrušić i Milun Lutovac, Vojno delo (2/2 0 2 0), Beograd;
"Roman koji počinje malim slovom" /Lana Bastašić, "Uhvati zeca", Kontrast, Beograd, 2018/ Humanističke studije, HS UDG, 2019, Podgorica;
“Bitka i poetika - Intertekstualnost romana mojkovačkog književnog kruga”, Vojno delo (7/2 0 1 9), Beograd;
"Uloga poslovnog odlučivanja u funkcionisanju kompanije", grupa autora: Dragan Bulatović, Bojana Ostojić, Mitar Lutovac i Milun Lutovac, Vojno delo (2/2 0 1 9), Beograd;
„Mentalitet kao konstanta u djelu S. M. Ljubiše“, Međunarodni naučni skup „Književno djelo Stefana Mitrova Ljubiše u svom vremenu i danas“, CANU (7. - 8. 11. 2018.), Podgorica;
„Narator Mediterana - S. M. Ljubiša“, Međunarodni i multidisciplinarni naučni simpozijum „Stefan Mitrov Ljubiša: intertekstualna interpretacija“ (27 - 28. 02. 2018.), Budva, Petrovac;
“Intertestualità del romanzo "Montenegro" di Milovan Djilas con i romanzi di Franz Kafka "Il processo" e "Lo Straniero" di Alber Camus”, Časopis za umjetnost i visoko obrazovanje “ACADEMY” (2017), Milano, Italia;
“Mit i oblik – Ogled o skrivenim izvorima Barskog rodoslova”, Međunarodni naučni skup „1000 – GODIŠNJICA SVETOG JOVANA VLADIMIRA“, CANU (21. 10. 2016.), Podgorica;
“Lirizam u romanima “Nevidbog” Rista Ratkovića i “Mojkovačka bitka” Ćamila Sijarića, 45. Ratkovićeve večeri poezije (2015), Bijelo Polje;
“Anatomija jedne književne hajke”, Naučni skup „DANILO KIŠ - 80 GODINA OD ROĐENJA (1935-2015)“, CANU (15. – 16. 10. 2015.), Podgorica;
“Na razmeđu svjetova i epoha”, o književnom i političkom djelovanju Stefana Mitrovog Ljubiše, Politička kultura (2011), Zagreb, Hrvatska;
“Tehnike i postupci modernističke naracije u romanu “Mojkovačka bitka” Ćamila Sijarića“, Institut za bosanski jezik i književnost, Časopis „Bosnistika plus” (2014) Tuzla, BiH;
“Meditativna proza Mihaila Lalića - Prelazni period“, Naučni skup „100 GODINA OD ROĐENJA MIHAILA LALIĆA“, CANU (7. - 8. 10. 2014.), Podgorica;
“Identitet i institucija - Analiza jednog slučaja”, Naučni simpozijum „ O IDENTITETU“, CANU (11. - 12. 04. 2013.), Podgorica;