Mirko Bujišić – organizator

Mirko Bujišić je rođen u Pljevljima 1982. godine. Srednju školu završio je u Baru, gdje je i diplomirao na Fakultetu za poslovnu ekonomiju, kao Menadžer za kulturu i obrazovanje. Bio je organizator brojnih domaćih i međunarodnih festivala, izložbi i koncerata.

Od 2012. godine aktivno učestvuje u organizaciji i realizaciji Barskog ljetopisa.