Marija Drašković – PR menadžer

Marija Drašković je rođena 1994. godine u Podgorici, gdje je stekla osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Diplomirala je 2017. godine, na Filološkom fakultetu u Nikšiću, na Odsjeku za srpski jezik i južnoslovenske književnosti.

Od 2007. do 2013. godine radila je kao saradnica u Dječijoj redakciji Radija Crne Gore, a potom i kao voditeljka emisija Radoznalica i Budilnik. Nakon toga, postala je članica kulturno-zabavne redakcije RTV Atlas, u kojoj je do 2016. godine radila kao novinarka, i urednica i voditeljka emisije kulturno-zabavnog karaktera 5do5. Na Atlas radiju uređivala je i vodila dio informativnog programa.

Bila je angažovana kao PR Međunarodnog podgoričkog sajma knjiga i obrazovanja (2015 – 2016), a u toku 2015. godine u Kulturnom centru „Gavroš“ bila je na čelu PR i marketing sektora.

Završila je obuku Centra za edukativne i promotivne inicijative (CEPI PR) na kome je stekla i usavršila znanja iz oblasti kao što su: istorijat odnosa sa javnostima, integrisane marketinške komunikacije, odnosi sa medijima i javni nastup, komuniciranje u kriznim situacijama, on-line PR, Google i Facebook oglašavanje, interna komunikacija, izrada i realizacija PR kampanja i dr.

Moderirala je i vodila razne manifestacije i književne večeri.

Angažovana je kao PR menadžerka festivala Barski ljetopis.