Izložbom „Toplina“, u najtoplijoj sedmici ovog ljeta, započeo Likovni segment „Barskog ljetopisa“

Izložbom pod nazivom „Toplina“ koju su priredili studenti Fakulteta likovnih umjetnosti (FLU) Cetinje, u Dvorcu kralja Nikole sinoć je otpočeo Likovni program „Barskog ljetopisa“. Premijerno u Crnoj Gori izložen je dio radova nastalih u okviru festivala knjige „Illustragan 7“ poljskog Univerziteta Opole.

Sa FLU Cetinje selektovano je šezdeset radova koji su realizovani tokom redovne nastave na predmetima: Ilustracija i knjiga, Ilustracija MA i Akademski projekat i stručna praksa, koje vodi profesorica mr Suzana Pajović sa saradnicom mr Sandrom Đurović, kao i na predmetu Ilustracija koji, sa saradnicom Ivanom Vujošević, vodi doc. dr um. Zdravko Delibašić.

 Izložbu je otvorila istoričarka umjetnosti i selektorka Likovnog programa dr Anastazija Miranović.

Miranović podsjeća da su najaktuelnije teme ovih dana, ne samo u Crnoj Gori, već u Evropi i svijetu, enormno visoke vrijednosti temperature vazduha, UV indexa, kao i brojni požari, poplave, oluje, odnosno, globalne klimatske promjene.

„I dok smo proteklih godina na tu temu slušali (no, da li smo i čuli?), uglavnom, deklarativne izjave čelnika koji odlučuju o sudbini svijeta, ovih dana živimo posljedice sistemskih i individualnih, činjenja i nečinjenja. Kako preduprijediti, a ne ‘gasiti požare’ ispit je na kojem, već duže vrijeme, padamo pred prirodom, pogotovo, kada je toplina, u svim njenim mogućim vidovima i oblicima u pitanju“, napominje Miranović.

Miranović ističe da je trideset studenata osnovnih i magistarskih studija Grafičkog dizajna, Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore, sa Cetinja, zajedno sa svojim profesorima  i njihovim saradnicama, proteklih mjeseci  predano  radilo na ilustratorskom projektu „Toplina“ stvarajući radove, od kojih su selektovani premijerno predstavljeni barskoj publici, upravo, u najtoplijoj sedmici ovog ljeta.

„Aktuelnost, kreativnost, inovativnost, ilustrativnost, crtačko i likovno umijeće u sinergetskoj kohabitaciji sa mladalačkom potentnošću, lucidnošću, smjelošću, artikulisani su kroz taktilno i osjetilno u specifične individualne rukopise studenata. Oni istražuju i otkrivaju toplinu u sebi, drugima i drugačijem svijetu koji ih zatiče. Pojedini se ističu formiranom artističkom leksikom, dok se drugi još traže i pronalaze“, ističe Miranović, dodajući da je četrdeset ključnih riječi na temu topline bilo inspirativno polazište/uporište studentima za njihove individualne koncepte, koji decidno ukazuju da ilustracija nije samo pratilac teksta (u knjizi ili nekoj drugoj publikaciji) već svojevrstan kreativni potencijali zaseban „umjetnički entitet“ neslućenih komunikativnih vrijednosti.

„Upravo, vještina i sposobnost neverbalne komunikacije“, po riječima Miranović, „osnovni je kvalitet ovog, shodno mogućnostima, nedovoljno valorizovanog segmenta grafičkog dizajna“.

Dr Miranović zaključuje da su profesori, koji predavaju ilustraciju na FLU, sa saradnicima, ovom izložbom željeli,kroz radove svojih studenata,da prezentuju obilje individualnih, kreativnih potencijala i raskoš talenata ovih mladih ljudi kao i da, ujedno, skrenu pozornost javnosti na širok spektrum mogućnosti ovog umjetničkog medija, ali i na značaj koji mu se u današnjem digitalnom svijetu poklanja.

Među studentima koji su mjesecima posvećeno radili na projektu „Toplina“ je i Podgoričanka Ana Ivanović, studentkinja druge godine mastera na FLU. Izražavajući posebno zadovoljstvo što, zajedno sa kolegama, ima priliku da svoje ilustracije izloži predpublikom u Crnoj Gori, najednom tako značajnom festivalu  kakav je „Barski ljetopis“, Ana otkriva da je tema veoma dirnula jer se u svom radu, posebno kroz fotografiju, bavi pojmom topline u smislu nježnosti u međuljudskom odnosu.

„Na listi riječi koje su nam bile ponuđene u sklopu projekta, nalazile su se i one koje su me asocirale na nježnost do te mjere da nisam mogla da se odvojim od njih, a proces je išao u tom smjeru da, kada izaberem riječ,provedem neko vrijeme tumačeći sva njena različita značenja, te kako je ja osjećam. Od moje tri ilustracije dvije su posebno nježne jer se odnose na pojmove koji su  mi bliski: ‘ardently’ – ‘strastveno’i‘sun’ – ‘sunce’ kao dva veoma bitna simbola u mom životu i radu. Treća je‘burn like a cigarette’ (gori kao cigareta)–sa naglaskom na  riječi ‘burn’i obuhvata ono destruktivnije značenje riječi toplina“, pojašnjava Ivanović.

Otvaranje izložbe oplemenila je pijanistkinja iz Podgorice Lola Stanišić, studentkinja Muzičke akademije Beograd, izvedbom Mendelsonovih i  Šopenovih kompozicija povezujući, na topao način, muzičku sa likovnom umjetnošću u skladu sa temom i atmosferom prve likovne večeri „Ljetopisa“.