Izložba slika Milutina Obradovića

Milutin Obradović je rođen 1979. godine u Bijelom Polju. Srednju likovnu školu završio je na Cetinju, gdje je 1998. upisao Fakultet likovnih umjetnosti, po čijem završetku stiče titulu akademskog slikara. Imao je brojne samostalne izložbe, među kojima su one u galerijama i muzejima u Podgorici, Bijelom Polju, Risnu, Tivtu, Perastu, Budvi i Kotoru, Beogradu, Novom Sadu. Svoje stvaralaštvo do sada je nekoliko puta predstavljao i u inostranstvu, u okviru grupnih postavki, među kojima se kao najznačajnije ističu izložbe u Rimu, Parizu, Milanu. Milutin Obradović je 2017. godine u Rimu, za svoj rad pod nazivom „Ukras moga neba“, dobio prestižnu nagradu za savremeno umjetničko stvaralaštvo „Mikelanđelo Karavađo“. On je jedini umjetnik sa Balkana koji je dobio ovo priznanje. Obradović, osim što slika, aktivno stvara i poeziju. Na zimskoj sceni Barskog ljetopisa biće izloženi radovi nastali u periodu od 2015. do 2017. godine.

Riječ kritike

„Milutin Obradović nam kao stranice knjige okreće zapretane svjetove djetinjstva, snova, maštanja, tajni i  svojevrsnom optikom „svevidećeg“, „unutarnjeg oka“, nadzire stvari iznutra, demistifikujući  pojavnosti  i obmane čula efemernog života. Otuda su, Milutinovi konji personifikacija nas samih, istodobno, dihotomni portreti i autoportreti“.
Dr Anastazija Miranović, istoričarka umjetnosti i likovna kritičarka