1 maja 2017

Prateći program

orange-separator

Prateći program

21. avgust

Zatvaranje 30. Barskog ljetopisa

Likovni program

Izložba Ljetnje škole mozaika 2017

Likovni program

Ljetnja škola mozaika sa Petrom Vujoševićem

Književni program

Mini-sajam knjiga

Književni program

Predstavljanje KK "Poenta poetika" i mladih nikšićkih pjesnika

Teatar

DES "Scena": "Slučaj svjetlucave olovke" (režija Kristina Obradović i Vesna Vujošević Labović)

Radionica vajanja u pijesku

Radionica vajanja u pijesku sa Natašom Drešić

Likovne radionice

Likovne radionice na plaži sa Oljom Fatić

Radionice lutkarstva i maski

Radionice maski sa Feridom Karajicom i radionice lutkarstva sa Smiljanom Martinović

Ulični teatar

Performans sa maskama

Književni program

Plažna biblioteka, Forum mladih pisca KIC-a i Javno čitanje sa Baranima