Administrator Anđela Andrijašević

Anđela Andrijašević je rođena 1992. godine u Baru, gdje je stekla osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Diplomirala je 2015. godine na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, na Smjeru za međunarodne odnose i diplomatiju.

Radila je kao novinarka u lokalnom javnom emiteru „Radio Bar“, a bila je angažovana i kao saradnica u pripremi i organizaciji „Susreta (okruglog stola) visokih predstavnika javnih RTV servisa sa prostora Zapadnog Balkana“. Bila je polaznica je nekoliko seminara i kurseva, uključujući trening mekih vještina, trening pisanja projekata finansiranih iz EU fondova kao i pisanja prijedloga praktičnih politika.

Trenutno je angažovana kao administratorka festivala „Barski ljetopis“.