Viktor Vazareli – “Magični svijet”

  • Izložba na Barskom ljetopisu organizuje se u saradnji sa Ministarstvom kulture Crne Gore i Ambasade Mađarske u Crnoj Gori.
  • Postavka: 21.06 – 05.07, Dvorska sala

Viktor Vazareli, koji se često naziva ocem op-arta, rođen je u Pečuju 1906. godine. Djetinjstvo je proveo u Budimpešti, gdje i 1928. godine počinje da pohađa Grafičku školu po imenu „Budimpeštanski Bauhaus”,  koja je postojala od 1938. godine. Vazareli je potom napustio Mađarsku i otputovao za Pariz gdje je radio kao grafički umjetnik od 1930. do 1944. godine. Pod uticajem konstruktivizma 1947. godine prelazi u geometrijsku apstrakciju i postaje vjesnik op-arta. Prvim djelom toga umjetničkog određenja smatra se upravo njegov čuveni rad  nastao u Parizu – Zebra, koji se sastojao od zakrivljenih crnih i bijelih linija; čime je i pokazao u kom smjeru želi stvarati.

Godine 1959. Vazareli je razvio i svoj sistem unités plastiques (plastični segmenti) u kome su unutar granica osnovnog elementa kvadrata, tj. romba, bili upisani drugi geometrijski oblici koji su bili prethodno matematički obračunati. Najprije je taj efekat bio crno-bijeli. Time su nastali kinetički efekti. Svoju geometrijsku apstrakciju utemeljio je na iskustvima Mondrijana i Maljeviča.

Njegova umjetnost se oslanja na socijalno-utopijske ideje kojima je nastojao da stvori novo pravično okruženje sa kvalitetnom i vrijednom umjetnošću koja je bila dostupna svima. Za njega je original predstavljao samo prototip za kopije koje se proizvode serijski u sito štampi. U cilju rasprostranjenosti svojih prototipova osnovao je 1970. godine Fondaciju Vazareli u Gardeu, a 1976. godine Eks en provansu, kao i Vazareli centar 1982. godine u Oslu. Umro je u Parizu 1997. godine.

„Svaki oblik je osnova za boju, svaka boja je svojsto oblika.”  V. Vazareli