Poziv barskim akademskim umjetnicima za učešće na kolektivnoj izložbi 32. “Ljetopisa”

Likovni program 32. izdanja “Barskog ljetopisa”,poput prošlogodišnjeg, pored samostalnih izložbi autora iz Crne Gore i regiona, obuhvatiće i jednu kolektivnu izložbu u okviru koje će svoje radove izložiti barski akademski umjetnici.

S tim u vezi, Festival objavljuje poziv svim zainteresovanim akademskim umjetnicima koji žive i stvaraju ili su na neki drugi način vezani za Bar da dostave po jedan ili dva umjetnička rada za učešće na ovoj kolektivnoj izložbi.

Fotografije radova, uz biografiju autora, potrebno je dostaviti na e-mail adresu pr@barskiljetopis.me najkasnije do 10. juna ove godine.

Cilj ove izložbe, koja će biti aktivna tokom čitavog trajanja Festivala, je dodatna afirmicija lokalnih stvaraoca čiji rad i napredak ”Letopis” podstiče i kroz druge segmente svog programa.