anastazija 3

Anastazija Miranović

LIKOVNI PROGRAM

Dr Anastazija Miranović, istoričarka umjetnosti, likovna kritičarka i modna dizajnerka, rođena je u Kotoru, gdje je završila osnovnu i srednju školu, kao i školu za Osnovno muzičko obrazovanje. U Beogradu je diplomirala na Filozofskom fakultetu, na grupi za istoriju umjetnosti. Magistrirala je, a potom i doktorirala iz oblasti kulturnog turizma. Ima zvanje istraživača i muzejskog savjetnika, što je posljedica dugogodišnjeg rada u galerijskoj i muzejskoj djelatnosti  i relevantnog  broja objavljenih stručnih tekstova iz oblasti likovne umjetnosti. U Kotoru  je radila kao direktorica  Centra za kulturu “Nikola Đurković“.  Po udaji se seli za Bar i postaje upravnica Gradske galerije „Velimir A. Leković“, Kulturnog centra Bar. Bila je angažovana i kao predavač na predmetu Istorija umjetnosti i kulture, na državnom Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru.

Anastazija Miranović se bavi likovnom kritikom i sarađuje sa časopisima koji se bave problematikom i tretmanom likovne umjetnosti i kulturne baštine. Selektor je mnogih značajnih izložbi u Crnoj Gori i inostranstvu, kao i član respektabilnih stručnih žirija i komisija  iz domena likovnih umjetnosti i kulturno-istorijskog nasljeđa. Selektor je i komesar za nacionalne postavke  Venecijanskog bijenala likovne umjetnosti za 2015. godinu, najprestižnije smotre likovne umjetnosti na svijetu, a bila je višegodišnji selektor likovnog programa festivala „Barski ljetopis“.  Od jula 2013. radno je angažovana na Cetinju, kao direktorica Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, pri Ministrastvu kulture Crne Gore.

Od 2008. godine aktivan je sudionik crnogorske modne scene.  Njene kolekcije su tematski vezane za kulturu i istoriju Crne Gore, ali i za šire istraživačko i kreativno polje istorije umjetnosti.  Najupečatljivije kolekcije su joj: „Pod kapom Njegoševom“ (posvećena 200-godišnjici Njegoševog rođenja, „Okus božanskog“ (posvećena proslavi zlatnog jubileja - 50-godišnjice prestižnog crnogorskog brenda „13. jul Plantaže“), „Dolce Vita“ (posvećena  60-tim godinama prošlog vijeka i umjetničkom pokretu pop art), „ Noć u slavu vijeka“ ( povodom obilježavanja 100-godišnjice  obnove kraljevine Crne Gore), „Kaputom kroz stilove“ itd. Za Dan državnosti Crne Gore 2012. predstavljala je zemlju u Italiji na Meditt Summer Fashion-u. „Crnogorke  – vile gorske i primorske“ autorska je kolekcija kojom je predstavljala Crnu Goru na jubilarnoj Internacionalnoj smotri mode u Kotoru, 2015. godine, pored jednog od najpoznatijih predstavnika svjetske modne scene Jean Paul Gaultier-a. Povodom stogodišnjice crnogorske državnosti i desetogodišnjice obnove crnogorske nezavisnosti realizovala je kolekciju posvećenu Vladimiru i Kosari u okviru autorskog multimedijalnog projekta „Milenijumom do vječnosti“ , kojim je otvoren kulturno-umjetnički festival 29. Barski ljetopis, kao i festival „Otvoreni dani nauke“, Ministrastva nauke Crne Gore.

Bila je odbornica u SO Bar u dva mandata, članica Izvršnog odbora i Glavnog odbora DPS CG, članica Predsjedništva i GO ŽAD-a , predsjednica OŽ Bara, predsjednica ŽAD-a Bara, predsjednica Školskog odbora muzičke škole za osnovno muzičko obrazovanje „Petar II Petrović Njegoš“ u Baru, članica Savjeta gimnazije Niko Rolović u Baru, članica Nacionalne komisije za UNESCO, članica upravljačkog Savjeta Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, članica Upravnog odbora Fondacije „Petar Lubarda“, članica ICOM-a i ICOMOS-a, članica Rotary kluba Bar, članica Matice crnogorske itd. Živi u Baru, u kome je ponovo angažovana kao selektor likovnog programa Barskog ljetopisa.