Mihailo Jovićević – “Njegoševa nebeska svjetlost”

  • Izložba na Barskom Ljetopisu: Njegoševa nebeska svjetlost
  • Postavka: 19.07 – 02.07.2017, Galerija “Velimir A. Leković”

Mihailo Mujo Jovićević Akademiju likovnih umjetnosti i postdiplomske studije završio je u Beogradu. Slikarstvo je studirao kod Mila Milunovića, a konzervaciju kod Milorada Medića.

Upoznao je tehnike fresko-ikonografskog i štafelajnog slikarstva, kao i tehnologiju izrade mozaika i duboreza. Učestvovao je u skoro svim velikim restauratorskim poduhvatima u Crnoj Gori (manastir Piva, rimski mozaik u Risnu, a “osvježio” je i tako sačuvao preko 1.500 slika iz fonda Narodnog muzeja na Cetinju). Predavao je u Cetinjskoj gimnaziji i bio profesor na Kulturološkom fakultetu i Likovnim akademijama na Cetinju i Trebinju.

Jovićević je umjetnik ateljea i istraživanja likovnih mogućnosti, a po stilu i motivima svojih radova  jedinstvena je i originalna  pojava u crnogorskom slikarstvu. Dobitnik je najprestižnijeg  nacionalnog  priznanja  Trinaestojulske nagrade.