Koncert učenika barske Muzičke škole

Program: 

 1. Valentina Lukić, klavir
  J.M. Wiliam: Zekini nestašluci i bjekstvo
  Klasa: Jelena Dobrković
 2. Dario Karanikić, truba
  Merli: Gavota
  Klasa: Stefan Stešević
 3. Ivo Dobrković, gitara
  Ivanović: Old mill
  Klasa: Ivana Cikić
 4. Miloš Seković i Dimitrije Pavlović, truba
  Van Beethoven: Oda radosti
  Klasa: Stefan Stešević
 5. Anastasija Golić, flauta
  Kronke: Momento giocoso;
  Klasa: Suzana Bašević Pepđonović;
 6. Radević Katarina, klavir
  Hačaturian: Etida
  Klasa: Ana Vukazić
 7. Vukšić Andrea, flauta
  G. Popp: La Chasse Galop Brilliant
  Klasa: Biljana Dedić
 8. Kvartet gitara: Sava Drobnjak, Milan Šćrpanović, Andrej Iličković, Đenđinović Nikola
  Flowerland
  Klasa: Branislav Mašanović
 9. Hana Karađuzović, klavir
  Džilok: Zvončići na snijegu;
  Klasa: Jelena Dobrković;
 10. Anastasija Smolović, flauta
  Demersseman: Karneval u Veneciji;
  Klasa: Tamara Stijepović;
 11. Duo flauta: Lana Marković, Andrea Vukšić
  Van Beethoven: Allegro
  Klasa: Biljana Dedić
 12. Stepan Pronjin, klavir
  Majkapar: Varijacije na rusku temu
  Klasa: Maja Basarab;
 13. Lana Marković, flauta
  Fore: Sicilijana
  Klasa: Biljana Dedić
 14. Dušanka Jaramaz, klavir
  Chopin: Etida op.10 br.12
  Klasa: Jelena Dobrković
 15. Dušan Vukčević, klavir
  Schubert: Impromptu Es-dur, Op.90 No.4
  Klasa: Maja Basarab
 16. Iva Pavlović, klavir
  Chopin: Etida Op.10 No.12
  Klasa: Jelena Dobrković
 17. Jovana Popović, violina
  Šarl Dankla : Varijacije na Belinijevu temu
  Klasa : Vatroslav Simic
 18. Amina Bahović, solo pjevanje
  Scarlatti: Se tu me ami
  Klasa: Tijana Blečić;
 19. Sara Kovačević, violina
  L.V. Betoven : Menuet
  Klasa : Vatroslav Simić
 20. Kenan Hodžić, harmonika
  Bilošickij: Bajlora
  Klasa: Aleksandar Basarab
 21. Vasilije Basarab, klavir
  Rachmaninoff: Prelid g-mol, Op.23 No.5;
  Klasa: Maja Basarab

Korepeticija: Ana Vukazić i Nikoleta Strugar

Muzička škola Bar – ŠOMO „Petar II Petrović Njegoš“

Do osnivanja i početka rada škole za muzičko obrazovanje došlo je tek septembra 1983. godine. Naime, novoosnovana muzička škola postala je radna jedinica Kulturnog centra, u čijem sastavu su bili: Dom kulture, Muzej, Galerija, Biblioteka i Arhiv. Škola za muzičko obrazovanje počela je rad u zgradi bivše Carinarnice u Baru, površine 440m2, koja je adaptirana za potrebe škole poslije katastrofalnog zemljotresa 1979. godine. U zgradi je bilo 11 učionica za klavir, harmoniku i gitaru. Za upis se prijavilo 150 djece, uzrasta od 7-8 godina. Nakon provjere sklonosti i sposobnosti za muziku kod prijavljene djece, stručna komisija je primila 66 djece, koja su postali redovni učenici muzičke škole. Na dužnost upravnika Škole postavljen je Božidar Rakonjac, profesor, sa završenom muzičkom akademijom, a nastavu su izvodili: Ljubinka Knežević, prof. muzike, Ranko Domazetović, nast. i Svetozar Vujić, str. učitelj muzičkog vaspitanja. Osnovani su sljedeći odsjeci: klavir, harmonika, gitara, klarinet, violina. Izvođena je i nastava pripremnog razreda za zainteresovanu djecu u cilju njihovog osposobljavanja za nastavljanje školovanja, a takođe su u ovoj oblasti organizovani razni oblici vannastavnih aktivnosti. Pored nastavnika u stalnom radnom odnosu, angažovani su i nastavnici Muzičke škole iz Titograda. Prema izvještaju Škole za školsku 1988/99. godinu u školi su bila 132 učenika, u 9 odjeljenja na odsjecima: klavir, harmonika, gitara i klarinet (klavir 55, harmonika 40, gitara 36 i klarinet 1 učenik). Nastavu je izvodilo 6 redovnih nastavnika, 1 spoljni saradnik i 1 po ugovoru o djelu. U toku godine, kako se ističe u izvještaju, pripremljena su i izvedena četiri koncerta za građane. Rad škole u ovom periodu obilazio je prosvjetni savjetnik muzičkog vaspitanja Radonja Vučeković.

Ova škola je u sastavu Kulturnog centra Bar bila do 9. juna 1990. godine, kada je postala samostalna ustanova. Tada je, na prijedlog organa škole i uz saglasnost Skupštine opštine Bar, dobila zvaničan naziv Škola za osnovno muzičko obrazovanje „Petar II Petrović-Njegoš“ Bar. Škola pripada prvom (osnovnom) stupnju obrazovanja, a po obezbijeđenom stručnom kadru i opremljenosti ima sve uslove da preraste u srednju muzičku školu. Kako je postojeća zgrada Carinarnice, u kojoj je radila škola od osnivanja, adaptirana za Italijanski konzulat u Bara, to je škola preseljena u zgradu Gimnazije „Niko Rolović“, u kojoj je muzičkoj školi dato na upotrebu 1150m2 školskog prostora i to bez naknade. Brojno stanje učenika se povećavalo, pa je u jednom periodu bilo i 230 učenika. U školi postoje sljedeći odsjeci: klavir, violina, violončelo, gitara, harmonika, flauta, klarinet, tniba, homa, a od nedavno i trombon. U dosadašnjem periodu dužnost direktora škole obavljao je Božidar Rakonjac, a nedavno je izabran Slavko Svijić, profesor muzike, koji je do sada bio nastavnik u školi.

Škola je uključena u tokove savremenog muzičkog obrazovanja i postiže zapažene rezultate u svim vidovima aktivnosti. Uspostavila je saradnju sa ostalim muzičkim školama u zemlji. Nastavnici učestvuju na seminarima i drugim oblicima stručnog usavršavanja u ovoj oblasti. Za svoj rad dobila je brojna priznanja: Nagradu „24. novembar“, nagradu „Stana Tomašević-Arnesen“ i oko 500 diploma i plaketa republičkog, saveznog i međunarodnog značaja. Svojom ukupnom djelatnošću ova škola u znatnoj mjeri obogaćuje muzički život u gradu.

Savo Lekić, Razvoj prosvjete i školstva u barskoj opštini